Péricope

Péricope du Dimanche 16 Juin

Ancien Testament Ezekiela 17 : 22 – 24 (MRV) 22 Izao no lazain’NY TOMPO Andriamanitra: Izaho haka amin’ny rantsana avo indrindra amin’ny sedera avo ka hamboleko izany; holaingosako ny tendron’ny laingony milenodenoka ka hamboleko ao amin’ny tendrombohitra avo sy milangalanga.23 Ao amin’ny tendrombohitra avon’ny Israely no hamboleko azy; handrantsana sy hamoa izy ka ho tonga

Péricope du Dimanche 16 Juin Lire la suite »

Péricope

Péricope du Dimanche 09 Juin

Ancien Testament Genesisy  3 : 9 – 15 (MRV) 9 Ary NY TOMPO Andriamanitra niantso an-dRalehilahy ka niteny taminy hoe: Aiza moa ianao?10 Dia hoy Ralehilahy: Nandre ny feonao tao amin’ny saha aho dia natahotra satria mitanjaka; dia niery aho.11 Hoy Ny TOMPO Andriamanitra: Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Fa angaha nihinananao

Péricope du Dimanche 09 Juin Lire la suite »

Péricope

Péricope du Dimanche 02 Juin

Ancien Testament Eksodosy 24 : 3 – 8 (MRV) 3 Dia tonga nanambara tamin’ny olona ny teny rehetra izay nolazain’NY TOMPO sy ny fitsipika rehetra i Mosesy. Ary niara-niredona namaly ny olona rehetra hoe: Ny teny rehetra izay nolazain’NY TOMPO dia hotanterahinay.4 Ary nanoratra ny teny rehetra nolazain’NY TOMPO i Mosesy, dia nifoha vao maraina

Péricope du Dimanche 02 Juin Lire la suite »

Péricope

Péricope du Dimanche 26 Mai – Trinité

Ancien Testament Deoteronomia 4 : 32 – 40 (MRV) Ny tombontsoan’ny Israely32 Fa anontanio anie ny andro lasa teo alohanao hatramin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olombelona tetỳ ambonin’ny tany ary hatramin’ny faravodilanitra manodidina, raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany, na mba efa nisy re tahaka izany.33 Moa efa nisy firenena nandre ny feon’Andriamanitra niteny avy

Péricope du Dimanche 26 Mai – Trinité Lire la suite »

Péricope

Péricope du Dimanche 12 Mai

Actes des Apôtres Asan’ny Apostoly 1 : 15 – 26 (MRV) 15 Tamin’izany andro izany dia nitsangana teo afovoan’ireo rahalahy i Petera; tokony ho roapolo amby zato no isan’ny olona vory teo tamin’izay ka hoy izy:16 Ry rahalahy, tsy maintsy notanterahina ilay tenin’ny Soratra Masina izay nampilazain’ny Fanahy Masina mialoha an’i Davida, ny amin’i Jodasy

Péricope du Dimanche 12 Mai Lire la suite »

Péricope
Retour en haut