Uncategorized

Communion en mission

La FPMA a comme orientation théologique « une communion en mission ». Cette communion à vivre au sein de l’Église procède de celle qui unit le Père, le Fils et le Saint- Esprit. Elle est don de la communion divine, et Dieu donne en Se donnant. C’est la communion des croyants au sein de l’Église unie […]

Communion en mission Lire la suite »

Uncategorized

Péricope du Samedi 30 Mars 2024 (Samedi saint)

Isaia 55 : 1 – 13 (MRV) Ianareo rehetra izay mangetaheta, avia!1 E! Ianareo rehetra izay mangetaheta! Mankanesa amin’ny rano; ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividiana ka homana; eny, avia, mividiana divay sy ronono, nefa tsy amim-bola na amin-karena!2 Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina? Nahoana ianareo no misasatra amin’izay tsy mahavoky?

Péricope du Samedi 30 Mars 2024 (Samedi saint) Lire la suite »

Uncategorized

Péricope du Vendredi 29 Mars 2024 (Vendredi saint)

Isaia 52.13 – 53.12 (MRV) Ny fanaovana tsinontsinona ny Mpanompon’NY TOMPO sy ny fanamarinana azy52.13 Indro, hambinina ny Mpanompoko; hisandratra sy ho ambony Izy ka ho avo indrindra.52.14 Fa toy ny nigagan’ny maro Anao, simba ny tarehiny ka ohatra ny tsy tarehin’olombelona akory,ary ny endriny dia ohatra ny tsy endriky ny zanak’olombelona.52.15 Toy izany no

Péricope du Vendredi 29 Mars 2024 (Vendredi saint) Lire la suite »

Uncategorized

Péricope du Lundi 25 Mars 2024 (Lundi saint)

Marka 14 : 53 – 65 (MRV) Ny nitsaran’ny Sinedriona an’i Jesosy53 Ary nitondra an’i Jesosy ho any amin’ny Mpisoronabe izy ireo; ary nivory ireo lehiben’ny mpisorona rehetra sy ireo loholona ary ireo mpanoradalàna.54 Ary i Petera dia nanaraka Azy teny lavidavitra teny hatrany anatin’ny kianjan’ny tranon’ny Mpisoronabe. Ary niara-nipetraka teo amin’ny mpiandry raharaha izy

Péricope du Lundi 25 Mars 2024 (Lundi saint) Lire la suite »

Uncategorized
Retour en haut